Yükleniyor

17 EKİM - 7 ARALIK 2022

Artırılmış GERÇEKLİK ve Kamusal Alan

GençLig Vakfımızın misyonu doğrultusunda, gençlerin becerilerini arttırmak amacıyla Eda Sütunç koordinatörlüğünde ‘sanatve’ eğitim modülü programını yarattık. Sanatve teknolojinin açık kaynak kullanımlı uygulamaları ve programlarıyla Türkiye’nin tecrübeli ve paylaşmayı ilke edinmiş uygulamacı eğitmenleriyle yeni nesil eğitimlerimize başlıyoruz. Sanatve modülümüz ile gençlerin yeni meslekler edinmelerine katkıda bulunmak; sanat, teknoloji ve tasarım hakkında onları heyecanlandırmak; işlerine zevkle, tutkuyla sarılmaları için farklı yaklaşımlar göstermeyi arzu ediyoruz. Hepsinden önemlisi ürettikleriyle kendilerine ve çevrelerine değer katmalarını amaçlıyoruz. İlk eğitim modülümüz olan “Artırılmış Gerçeklik ve Kamusal Alan” öğrenme, proje geliştirme ve uygulama süreci online gerçekleşecek ve sekiz hafta sürecektir. Program, canlı derslere 30 katılımcı alacak ancak eğitim videoları kamuya açık ve ücretsiz olacaktır. Katılımcıların programın ardından iş bulmalarına vakıf tarafından da destek sağlanacaktır.

TARİH

17 Ekim - 7 Aralık 2022

ETKİNLİK DETAYLARI

17 Ekim Pazartesİ 16:00
Ekmel Ertan
Sanat ve Tasarım

24 Ekim Pazartesi 16:00
Lara Kamhi
Eski Medya ve Yeni Medya

31 Ekim Pazartesİ 17:00 // 9 Kasım Çarşamba 16:00
Ozan Atalan
Dijital ve Fizikselin Kesişiminde Yaratıcılık

8 Kasım Salı 16:00 // 16 Kasım Çarşamba 16:00
İpek Kuran
Kamusal Alanda Dijital Yerleştirme Sanatı

14 Kasım Pazartesİ 16:00 // 23 Kasım Çarşamba 16:00
Ahmet Rüstem Ekici
Yeni Deneyimler Odağında Artırılmış Gerçeklik

21 Kasım Pazartesİ 16:00 // 30 Kasım Çarşamba 16:00
Meltem Şahin
Yaratıcı Filtre Atölyesi: Bir Şehir Olarak Otoportre

28 Kasım // 7 ARALIK
Umut Kambak
Proje Fikirleri İle Görselleştirme

KÜRATÖR

SanatVe
gencligvakfi.org

DİJİTAL sanat ÜRETİMİ ve sanat dışı YENİ BECERİLERİ kazanmak İÇİN
İLK adımı at, yenİ İş İmkanları İÇİn kendİne İmkanlar yarat.
17 EKİM Pazartesİ 16:00

Ekmel Ertan
Sanat ve Tasarım

Sanat ve teknoloji arasındaki ilişkiyi araştırmaya yönelik Türkiye’de birçok ilk adımı atan inisiyatif amberPlatformun kurucu üyelerinden Ekmel Ertan yeni medya alanında Türkiye’de ve uluslararası birçok projede yer almıştır. Çalışmalarında teknoloji ve sanata eleştirel bir bakış sunmakta ve teknolojinin hayatımızı ne şekilde değiştirdiğini sorgulamaktadır. Eğitimde sanat ve tasarımın farkları, ortak yönleri ve yeni medya sanatındaki bu birleşim ve ayrımlar üzerine odaklanarak örnekler inceleyeceğiz ve örnekler üzerine konuşacağız. Eğitim programımızda planlanan atölyelerde öğretilen programların katılımcıların ileride hem sanat üretiminde hem de tasarım projelerinde kullanabilecekleri eğitimler olacağından ürettikleri işler üzerine eleştirel bir bakışa sahip olmaları hedeflenmektedir.

24 EKİM Pazartesi 16:00

Lara Kamhi
Eski Medya ve Yeni Medya

Mağara resimlerinden Metaverse’e bir yolculuğa çıkacağımız bu seminerde, eski ve yeni medyaların ortak özelliklerini, hareketli imgelerin ve görme biçimlerinin gelişen teknolojilerle birlikte geçirmiş oldukları dönüşümü ve Sanat ile Deneyim kavramlarının çağlar öncesine dayanan ilişkisini inceleyeceğiz. Yeni teknolojilerin ve sanatsal alanların günümüzde ulaştığı Aşkınlık boyutuna göz atarken, bizlere birer yaratıcı rolü atfeden bu teknolojilerle, sosyal medya, popüler kültür ve diğer kitlesel iletişim formatlarının gerçeklik algısı üzerindeki rolünü konuşacağız. Teleskoplar yaratıp yıldızlara bakarak hayaller kuran ve mikroskoplarla görünenin ötesine ulaşan soyut düşünen insanın yaratım gücüne değinirken, Sinema, Televizyon ve Video Sanatının kurmuş olduğu dialog üzerinden, ‘Teknoloji geliştikçe, zihin de genişler mi?’ sorusunu soran Genişletilmiş Sinema akımını kapsamlı şekilde irdeleyeceğiz. Sanal Gerçeklik ve zihinsel kurgu ilişkisinin temel doğasına, ve hikaye anlatıcılığı ile deneyimin yeni teknolojilerle harmanlanınca oluşturduğu hibrit lisanın özüne inip, yaratmış oldukları çıkmazları ve açılımları derinlemesine tartışacağız.

31 EKİM Pazartesİ 17:00 // 9 Kasım Çarşamba 16:00

Ozan Atalan
Dijital ve Fizikselin Kesişiminde Yaratıcılık

Multimedya enstalasyonlar aracılığı ile, insan ve insan olmayan varlıklar (doğa ve teknoloji de dahil olmak üzere) arasındaki hiyerarşik ilişkilerin yapıbozumu ve bu ilişkilerin insan-merkezci ve ikici olmayan bir perspektifle yeniden değerlendirildiği bağlamlar oluşturmaktadır. Ozan Atalan ile analog ve dijital medyanın birleşimine göz atacağız. Dijitalden fiziksele ve fizikselden dijitale aktarım yoluyla her iki medyanın kesişimine; işitsel/görsel hikaye anlatımında kavramsal ve formel olarak bir arada var olma yollarına dair bir sunum ve online workshop pratiği yapacağız.

8 Kasım Salı 16:00 // 16 Kasım Çarşamba 16:00

İpek Kuran
Kamusal Alanda Dijital Yerleştirme Sanatı

Atölye çalışmasında katılımcılar, yaşadıkları kentin sosyo-kültürel yapısını ve bağlamsal niteliklerini göz önünde bulundurarak seçtikleri bir kamusal alana yerleştirilmek üzere üç boyutlu dijital ortamda sanat/tasarım objesi üreteceklerdir. Atölye çalışması öncesi katılımcılara, çeşitli sorular ve zihin/duyu haritası taslakları iletilecektir. Bunları tamamladıktan sonra katılımcılar atölyenin başında diledikleri şekilde eskizler (Çizim, sözcükler, notlar, yazılar, sesler…) ürettikten sonra tasarımlarını üç boyutlu ortamda gerçekleştireceklerdir. Atölye çalışması öncesinde iletilecek sorular üzerinden yaşadıkları kent hakkında bilgi edinmeye ve düşünme teşvik edilecektir. Yaşadıkları kente dair duygu, düşünce ve duyumsamalarını atölye çalışması öncesi taslağı iletilecek olan bir zihin/duyu haritası üzerinden analiz etmek öğretilecektir. Katılımcılar, yaşadıkları kente dair duygu, düşünce ve duyumsamalarını sanatsal/tasarımsal bir üretime dönüştürecek şekilde eskiz yapmayı öğrenecektir. Ücretsiz ve açık kaynak olan Blender 3D programı ile dijital ortamda üç boyutlu modelleme üzerine başlangıç eğitimi alacaktır.

14 Kasım Pazartesİ 16:00 // 23 Kasım Çarşamba 16:00

Ahmet Rüstem Ekici
Yeni Deneyimler Odağında Artırılmış Gerçeklik

Dördüncü kısımda Ahmet Rüstem Ekici ile Artivive programı ile kamusal alanda artırılmış gerçeklik projeleri üretilecektir. Ahmet Rüstem Ekici Türkiye’de Artivive appinin temsil etmekte ve bu program aracılığı ile işler üretmektedir. Ücretsiz olan bu artırılmış gerçeklik programı aracılığı ile katılımcılar posterler tasarlayacak ve projeler üretecektir. Bu beceriyi sanat pratiklerinde kullanabilecek aynı zamanda çeşitli kurumlar için de ticari projeler nasıl üretilebileceği konusunda Ahmet Rüstem’in deneyimlerini dinleyecekler.

21 Kasım Pazartesİ 16:00 // 30 Kasım Çarşamba 16:00

Meltem Şahin
Yaratıcı Filtre Atölyesi: Bir Şehir Olarak Otoportren

İllüstrasyon, animasyon ve dijital sanat alanında ürettiği işleriyle tanınan Meltem Şahin, son yıllarda artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanan filtrelere ağırlık verdi. 2017 yılında sadece kadın sanatçılardan oluşan PMS adlı Türkiye’nin ilk artırılmış gerçeklik sergisinin küratörlüğünü yaptığından beri bu teknolojiyle farklı işler üretiyor. Şahin’e göre filtreler onları kullanan insanlarla yaşıyor, kısa süreliler ve her defasında yeni bir kullanıcıyla beraber yeniden doğuyorlar. Filtreler kullanıcıya yeni bir makyaj, kostüm, fiziksel özellikler neredeyse yeni bir kimlik veriyor. Meltem Şahin’in “Yaratıcı Filtre Atölyesi: Bir Şehir Olarak Otoporten” isimli bu iyi ayaklı atölyesinde, katılımcılar bir dijital ifade biçimi olan Instagram ve Facebook için filtre yapımını öğrenecekler. Atölyede katılımcılar, filtrenin fikir geliştirme, üretim ve paylaşımına kadar tüm süreçleri hakkında genel bilgiler edinip, her bir adımını uygulamalı olarak deneyimleyebilecekler. Atölye bitiminde yapılan filtreleri katılımcılar kendi hesaplarına yükleyebilecekler.

28 Kasım // 7 ARALIK

Umut Kambak
Proje Fikirleri İle Görselleştirme

Yeni medyanın ve teknolojinin gelişmesi ile kültür - sanat alanında da talep ve istekler değişiklik göstermektedir. Bu istekler göz önüne alınarak yeni nesil sergi ve proje sunumları üzerine bir seminer düzenleyeceğiz. Hali hazırda üretilmemiş bir eserin veya nesnenin proje aşamasında görselleştirilmesi ve fikrin desteklenmesi için gelişmiş versiyonları üzerine 3d modellemesi oluşturulacaktır. C4d üzerinden şekillenecek olan seminer, öncelikle bir nesnenin tasarlanması, mekanın oluşturulması, ışık ve ambiyans etkisi, istenilen veya talep edilen özelliklerin belirlenmesi ve sonucun oluşturulması üzerine şekillenecektir. İlk çalışmanın ardından katılımcıların projelerinin görselleştirilmesi üzerine çalışma tamamlanacaktır.